Innhold

Maler for oppsigelse, permittering mm

Her finner du standardmaler og dokumenter som kan være nyttige i prosessen med å si opp eller permittere en arbeidstaker.

Maler oppsigelse

 • Referat fra oppfølgingsmøte

  Denne malen kan benyttes ved oppfølging av en arbeidstaker, f.eks. ved manglende prestasjon.

 • Skriftlig advarsel

  Dette er et utkast til skriftlig advarsel. Du må selv tilpasse dokumentet etter behov. Advarsel er et effektivt verktøy om man vil understreke for den ansatte at vedkommendes adferd ikke aksepteres.

 • Innkalling drøftelsesmøte oppsigelse

  Bruk denne for å kalle inn arbeidstaker til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Referat fra drøftingsmøte - opphør av arbeidsforhold

  Bruk denne som referat eller protokoll fra drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Avskjed

  Avskjed er aktuelt blant annet ved grovt brudd på arbeidsavtalen.

 • Protokoll fra forhandlingsmøte

  Bruk denne når arbeidsgiver og arbeidstaker står i tvist og skal forhandle etter aml. § 17-3.

 • Avtale om opphør av arbeidsforhold

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker og arbeidsgiver sammen skal bli enige om en avslutning på arbeidsforholdet til arbeidstaker. Dette kan også kalles en sluttavtale, opphørsavtale, frivillig avslutning eller lignende.

 • Suspensjonsbrev

  Dette utkastet kan brukes når arbeidsgiver vil suspendere arbeidsforholdet til arbeidstaker. Se aml. §15-13.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

Maler permittering

For alle

 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel (norsk og engelsk)

  Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet, jf. Hovedavtalen § 7-4 nr.1.

 • (Streik) Permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører

  Dette formularet benyttes når det er streik hos bedriftens kunder/leverandører og bedriften må gå til permittering

 • (Streik) Betinget permitteringsvarsel ved arbeidsstans i egen bedrift

  Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.

Maler nedbemanning

 • Innkalling drøftelsesmøte nedbemanning

  Bruk denne i forkant av drøftelsesmøte ved nedbemanning.

 • Referat fra drøftingsmøte - nedbemanning

  Bruk denne i forbindelse med drøftelsesmøte ved nedbemanning.

 • Sluttavtale ved nedbemanning

  Dette dokumentet gjelder når bedriften risikerer å måtte nedbemanne og man i stedet blir enig om en løsning der arbeidstaker selv slutter. Det kan også kalles en opphørsavtale eller frivillig avgang.

Documents in english

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.