Innhold

Protokoll fra forhandlingsmøte

Bruk denne når arbeidsgiver og arbeidstaker står i tvist og skal forhandle etter aml. § 17-3.