Innhold

Oppsigelse av arbeidstaker - kan arbeidsgiver utstede oppsigelse per e-post?

Arbeidsmiljøloven krever at en oppsigelse overleves arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. I enkelte tilfeller kan likevel oppsigelse per e-post aksepteres.

Det stilles strenge krav til oppsigelsers innhold og overleveringsmåte i arbeidsmiljøloven § 15-4. Konsekvensen av å ikke oppfylle kravene kan være at oppsigelsen kjennes ugyldig. Til tross for at arbeidsmiljøloven ikke åpner for oversending av en oppsigelse per e-post, har slike oppsigelser blitt akseptert i enkelte tilfeller.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"