Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sluttvederlag og utbetalinger av dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra Nav

Utbetaling av sluttvederlag/etterlønn til arbeidstaker kan påvirke arbeidstakers rett til ytelser fra Nav.

Sykepenger

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger fra Nav. Du kan lese mer om dette her.

Ett av vilkårene for å ha rett til sykepenger, er at arbeidstaker har lidt et inntektstap. Arbeidstakere som mottar sluttvederlag vil normalt ikke ha lidt et inntektstap ved sykefravær, og har derfor i utgangspunktet ikke rett til sykepenger fra Nav.

I situasjoner hvor det er klart at sluttvederlaget ville ha blitt utbetalt uavhengig av om arbeidstaker starter i nytt arbeid i en nærmere bestemt periode, kan sykepenger utbetales samtidig som det utbetales sluttvederlag.

Les mer om hvordan sluttvederlag kan påvirke arbeidstakers rett til dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"