Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1

To damer i et møte

Gjennomføring av et drøftingsmøte.

Før en eventuell oppsigelse skal det normalt, i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1, avholdes et drøftingsmøte. Denne artikkelen gir deg nødvendig informasjon for at du som arbeidsgiver skal lykkes ved gjennomføring av et drøftelsesmøte.

Hvorfor drøftingsmøte?

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gjennomføre drøftelser med arbeidstakeren før det tas beslutning om oppsigelse/avskjed/suspensjon. Arbeidsgiver innkaller arbeidstaker til et drøftingsmøte på et stadium hvor arbeidsgiver vurderer oppsigelse av arbeidstakeren eller annen avslutning av arbeidsforholdet. Drøftingsmøte har til hensikt få frem de faktiske forhold som er av betydning for arbeidsgivers beslutning. Formålet er å forhindre uriktige avgjørelser. Drøftelser med den ansatte er viktig for å få et fullstendig og riktig faktisk grunnlag for arbeidsgivers beslutning.

Innhold i artikkel

  • Må man alltid gjennomføre drøftingsmøte? 
  • Hvordan innkaller man til drøftingsmøte?
  • Hvordan gjennomfører man drøftingsmøte? 
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"