Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva er riktig reaksjon - oppsigelse, suspensjon eller avskjed?

Mann sitter ved en PC, tenker og støtter hodet med hånden.

Om du vurderer å avslutte arbeidsforholdet til en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for. Loven stiller krav til at arbeidsgiver kan dokumentere en grundig og saklig prosess i forkant av sine avgjørelser.

Oppsigelse i prøvetiden

Er medarbeideren fortsatt i prøvetid, er terskelen for å avslutte arbeidsforholdet noe lavere ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Arbeidsgiver må kunne dokumentere grunnlaget for oppsigelsen og at arbeidsgivers instruksjon, opplæring og oppfølgning av den ansatte har vært tilstrekkelig. Les mer om oppsigelse i prøvetid her.

Oppsigelse
Loven krever at det foreligger "saklig grunn" for å gå til oppsigelse....

Denne artikkelen tar for seg ulike reaksjoner og løsninger som kan benyttes i et arbeidsforhold. Artikkelen gjennomgår:

  • Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold
  • Oppsigelse grunnet sykefravær
  • Avskjed
  • Suspensjon
  • Sluttavtale
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"