Innhold

Avskjed eller oppsigelse?

Mann sitter ved en PC, tenker og støtter hodet med hånden.

Om du vurderer å si opp en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for.

Avskjed
Avskjed kan brukes ved svært alvorlig kontraktsbrudd. Det kan være lovbrudd (f.eks underslag) eller grovt illojale hendelser. Den ansatte må da gå på dagen, uten ytterligere lønn. Se mal for skriftlig avskjed .

Oppsigelse
Ved generell underprestasjon eller bortfall av arbeidsoppgaver kan arbeidsgiver gå til oppsigelse. Den ansatte har da krav på lønn i oppsigelsestiden. Loven krever at det foreligger "saklig grunn". Se vår veileder for oppsigelse med beskrivelse av vilkår og fremgangsmåte.

Oppsigelse grunnet fravær
Ved langvarig eller omfattende sykefravær kan man gå til oppsigelse. Se veileder for oppsigelse ved sykefravær.

Oppsigelse i prøvetiden
Er medarbeideren fortsatt i prøvetiden, er terskelen for å avslutte arbeidsforholdet lavere. Les mer om oppsigelse i prøvetid.

Frivillig løsning/sluttavtale
Sluttpakker, avgangsvederlag ol. er ikke noe arbeidstakere har krav på med mindre dette avtales konkret. Slike ordninger er derfor alltid gjenstand for konkrete forhandlinger i den enkelte situasjon.

Les mer

Alt om oppsigelse og nedbemanning