Innhold

Avskjed eller oppsigelse?

Artikkel

En sjefs-aktig skikkelse peker vekk, en arbeidstaker-aktig skikkelse med koffert ser skuffet ut i samme retning. Dataanimert bilde.

Om du vurderer å si opp en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for.

Avskjedigelse: Avskjedigelse kan brukes ved svært alvorlig kontraktsbrudd. Det kan være lovbrudd (f.eks underslag) eller grovt illojale hendelser. Den ansatte må da gå på dagen, uten ytterligere lønn. Mal for skriftlig avskjedigelse finner du her.

Oppsigelse: Ved generell underprestasjon eller bortfall av arbeidsoppgaver kan arbeidsgiver gå til oppsigelse. Den ansatte har da krav på lønn i oppsigelsestiden. Loven krever at det foreligger "saklig grunn", og en nærmere beskrivelse av vilkår og fremgangsmåte finner du her.

Oppsigelse grunnet fravær: Ved langvarig eller omfattende sykefravær kan man gå til oppsigelse.

Oppsigelse i prøvetiden: Er medarbeideren fortsatt i prøvetiden, er terskelen for å avslutte arbeidsforholdet lavere. Les mer om oppsigelse i prøvetid her.

Frivillig løsning/sluttavtale: Sluttpakker, avgangsvederlag ol. er ikke noe arbeidstakere har krav på med mindre dette avtales konkret. Slike ordninger er derfor alltid gjenstand for konkrete forhandlinger i den enkelte situasjon.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: