Innhold

Avskjed eller oppsigelse?

Artikkel

En sjefs-aktig skikkelse peker vekk, en arbeidstaker-aktig skikkelse med koffert ser skuffet ut i samme retning. Dataanimert bilde.

Om du vurderer å si opp en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for.

Avskjed: Avskjed kan brukes ved svært alvorlig kontraktsbrudd. Det kan være lovbrudd (f.eks underslag) eller grovt illojale hendelser. Den ansatte må da gå på dagen, uten ytterligere lønn. Mal for skriftlig avskjed finner du her.

Oppsigelse: Ved generell underprestasjon eller bortfall av arbeidsoppgaver kan arbeidsgiver gå til oppsigelse. Den ansatte har da krav på lønn i oppsigelsestiden. Loven krever at det foreligger "saklig grunn", og en nærmere beskrivelse av vilkår og fremgangsmåte finner du her.

Oppsigelse grunnet fravær: Ved langvarig eller omfattende sykefravær kan man gå til oppsigelse.

Oppsigelse i prøvetiden: Er medarbeideren fortsatt i prøvetiden, er terskelen for å avslutte arbeidsforholdet lavere. Les mer om oppsigelse i prøvetid her.

Frivillig løsning/sluttavtale: Sluttpakker, avgangsvederlag ol. er ikke noe arbeidstakere har krav på med mindre dette avtales konkret. Slike ordninger er derfor alltid gjenstand for konkrete forhandlinger i den enkelte situasjon.