Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Oppsigelse av tillitsvalgte

To stoler plassert bak bord

Tillitsvalgte har en sentral rolle i norsk arbeidsliv. De utgjør et grunnleggende mellomledd i samarbeidet mellom arbeidsgiveren og de ansatte, idet de fungerer som en representant for de organiserte ansatte som gruppe. Den tillitsvalgte ivaretar på den måten interessene til de organiserte arbeidstakerne som de representerer, og vil i kraft av dette måtte både ta opp og argumentere for arbeidstakernes syn. Samtidig er den tillitsvalgte også en vanlig ansatt, som er omfattet av stillingsvernet i arbeidsmiljøloven. Spørsmålet som da kommer opp er i hvilken utstrekning en tillitsvalgt nyter et særlig oppsigelsesvern i kraft av sitt verv, eller om det er de ordinære regler som gjelder.

Oppsigelsesvernet
Utgangspunktet: Oppsigelsen må være saklig begrunnet

De tillitsvalgtes rettslige vern er dels forankret i tariffavtaler og dels i arbeidsmiljøloven.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 gjelder det et krav om at alle oppsigelser må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Utover dette er det ikke særskilte regler for oppsigelse av tillitsvalgte i arbeidsmiljøloven.

For de arbeidsforhold som reguleres av Hovedavtalen NHO-LO gjelder det særskilte bestemmelser om tillitsvalgtes vern. Disse kommer i tillegg til prinsippene i arbeidsmiljøloven kapittel 15-17 som, med noen unntak, også gjelder i saker etter hovedavtalen.

Tillitsvalgtes spesielle stilling i bedriften må vurderes

I Hovedavtalen NHO-LO § 5-11 fremgår det at oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte ikke kan skje "uten saklig grunn". Dette er det samme kravet som etter arbeidsmiljøloven. I Hovedavtalen står det imidlertid at i tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, "skal det legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften". Det er altså visse særskilte momenter arbeidsgiver må ta hensyn til og vektlegge hvis man vil gå til det skritt å si opp en tillitsvalgt medarbeider

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"