Innhold

Oppsigelse - skritt for skritt

#205

Målet med oppfølgingen av en arbeidstaker må alltid være å få arbeidsforholdet til å fungere. Dersom dette likevel ikke går, kan arbeidsgiver gjennom en grundig oppfølgingsprosess sikre seg dokumentasjon for å vurdere muligheten for oppsigelse på et senere tidspunkt. For å unngå konflikt etter en oppsigelse, er det nettopp viktig å ha gjennomført en god og grundig prosess i forkant.

En personaloppfølgingsprosess – som kan føre til mulig oppsigelse – har følgende skritt:
  • Første skritt: Prøv å løse probleme
  • Andre skritt: Systematisk oppfølging
  • Tredje skritt: Fortsatt ingen bedring?
  • Fjerde skritt: Drøftingsmøte
  • Femte skritt: Siste utvei - oppsigelse
  • Etter oppsigelsen: begrunnelse, forhandlinger og søksmål

Oppsigelse krever saklig grunnlag. Eksempler på saklig grunnlag kan være manglende arbeidsprestasjoner over tid. Terskelen for å gå til oppsigelse er høy. For å kunne gå til oppsigelse må arbeidsgiver derfor kunne bevise følgende:

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"  

 

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.