Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Oppsigelse ved sykefravær skritt for skritt
 2. Arbeidstakers medvirkningsplikt
 3. Sykemeldt og nedbemanning
 4. Hyppig og omfattende sykefravær
 5. Sykemeldt kortere enn 12 måneder
 6. Sykemeldt lengre enn 12 måneder
 7. Aktuelle rettskilder

Oppsigelse ved sykefravær skritt for skritt

Kaffekopp I noen tilfeller viser det seg etter en tid at en sykemeldt arbeidstaker sannsynligvis ikke vil bli arbeidsfør igjen, i hvert fall ikke i forhold til den stillingen vedkommende er ansatt i.

I denne veilederen vil vi ta for oss sykefravær som mulig grunnlag for oppsigelse.

Det er vanlig å skille mellom kortvarig og langvarig sykefravær. I begge tilfeller er det av avgjørende betydning at arbeidsgiver har fulgt opp den ansatte på en god måte under sykefraværet. I tillegg er det viktig at tilrettelegging er forsøkt, i hvert fall at arbeidsgiver har vurdert om tilrettelegging er mulig eller ei.

Se vår veileder om sykefraværsoppfølging, og temaside om sykefraværsoppfølging, hvor det er redegjort for oppfølging av sykemeldte. Her fremgår både de lovbestemte kravene og hva som er god praksis ut over lovens krav. 

Se veilederen Sykefraværsoppfølging skritt for skritt.

Temaside om sykefraværsoppfølging.

Det er også svært viktig å sørge for å dokumentere den oppfølgingen som har vært gitt, vi anbefaler derfor at det skrives et kort referat fra alle oppfølgingsmøter og at alle forsøk på kontakt og tilrettelegging noteres fortløpende. Sørg også for å dokumentere at det er gitt tilbud om eller forsøkt tilrettelegging, og utfallet av disse forsøkene.

 Innhold i veileder 
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Sykemeldt og nedbemanning
 • Hyppig og omfattende sykefravær
 • Sykemeldt kortere enn 12 måneder
 • Sykemeldt lengre enn 12 måneder
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"