Innhold

Dersom dere ikke er IA-virksomhet, men ønsker å bli det:

Ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter i deres fylke eller NAVs arbeidsgivertelefon:  55 55 33 36

Dere må undertegne en samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter.