Innhold

Bestride sykemelding når den sykemeldte oppholder seg i utlandet

Ifølge folketrygdloven § 8-9 er det i utgangspunktet et vilkår for rett til sykepenger at personen oppholder seg i Norge. Denne brevmalen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener vilkår for sykepenger ikke er oppfylt.