Innhold

Bestride sykemelding når den sykemeldte oppholder seg i utlandet

Ifølge folketrygdloven § 8-9 er det i utgangspunktet et vilkår for rett til sykepenger at personen oppholder seg i Norge. Denne brevmalen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener vilkår for sykepenger ikke er oppfylt.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: