Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Bestride sykemelding ved tilbakedatert legeerklæring

Arbeidsgiver bør holde tilbake sykepenger dersom man bestrider sykemeldingen. Dette er eksempel på brev til NAV dersom man ønsker å bestride sykmelding på grunn av tilbakedatert legeerklæring.