Innhold

Bestride sykepengekrav når arbeidstaker ikke medvirker til utprøving

Ifølge folketrygdloven § 8-8 og arbeidsmiljølovens § 4-6, faller retten til sykepenger bort dersom arbeidstaker uten rimelig grunn ikke medvirker til arbeidsutprøving, tilrettelegging med mer.