Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Gradert sykemelding

To kolleger snakker sammen foran en PC.

Gradert sykmelding setter krav til samarbeid og kommunikasjon.

Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Ved sykmelding skal pasienten komme raskest mulig tilbake i lønnet arbeid. Dersom sykmelding er nødvendig, skal førstevalget være gradert sykmelding.

Ved gradert sykmelding utfører arbeidstaker en del av sitt arbeid og får lønn for det. Det utbetales sykepenger for den resterende delen.

Sykmeldende behandler må attestere graden av arbeidsuførhet (sykmelding). Minste uføregrad er 20 prosent. Gradert sykmelding er hjemlet i folketrygdloven § 8-13.

Syk i ferien: Regler for ferieavvikling og sykepenger


Viktig å vite
 • Uføregraden regnes ut fra størrelsen på den sykmeldtes stilling.
 • Ved gradert sykmelding arbeider den ansatte mindre enn vanlig.
 • Reduksjon i arbeidstid kan tas ut jevnt (likt hver dag) eller ujevnt (for eksempel annen hver dag).

Arbeidsgiver og arbeidstaker bør avtale seg i mellom hvordan arbeidstiden skal fordeles, samt hvilke oppgaver som skal utføres.

 • Endringer i arbeidsoppgaver og reduksjon i tempo er også mulig. Den ansatte kan derfor være på jobb flere timer enn uføregraden sier.
 • Sykepengeåret er det samme uansett grad.
 • Den ansatte kan ikke bruke egenmelding under gradert sykmelding.
 • Ferie og gradert sykmelding kan ikke kombineres.
   
Samarbeid ved gradert sykmelding

Det er nødvendig å samarbeide om graderte sykmeldinger for å finne de optimale løsningene. Både behandler og arbeidsgiver har nytte av å få supplert den informasjonen den ansatte formidler mellom dere.

Gradert sykmelding setter krav til samarbeid og kommunikasjon. Arbeidsgiver må få kunnskap om hva som er tilrådelig av belastning, og legen må få vite hva som er mulig på arbeidsplassen. Sykemelder kan også ta initiativ til samarbeid, når saken trenger det. Vedkommende kan ringe arbeidsgiver eller NAV, eller kontakte bedriftshelsetjenesten. 

Arbeidsgiver kan benytte følgende mal for tilbakemelding til sykmelder:

Sjekkliste for alternative arbeidsoppgaver
Mal for brev til lege

Det er ikke krav om å avholde dialogmøter ved gradert (delvis) sykemelding, med mindre arbeidstaker, arbeidsgiver eller sykmelder mener det er hensiktsmessig. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre samtaler med den sykemeldte for å avtale arbeidsoppgaver og arbeidstid så lenge arbeidstaker er delvis sykemeldt.

Dette gjelder særlig dersom den sykemeldte skal ha andre arbeidsoppgaver en normalt, eller begrensinger i arbeidstid krever spesielle tilpasninger i driften. 

Samtalestøtte for arbeidsgivere

Nav har utarbeidet et samtaleverktøy for arbeidsgivere. Verktøyet vil hjelpe deg med å gjennomføre samtaler med medarbeiderne og bruke erfaringene til forebyggende arbeid.

Les om samtalestøtte for arbeidsgivere her (nav.no)

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.