Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Kan arbeidstaker benytte egenmelding når arbeidsdagen avsluttes på grunn av egen sykdom?

Nei, egenmeldinger kan kun benyttes for hele fraværsdager. Det skyldes at egenmeldinger benyttes i arbeidsgiverperioden som starter "første hele fraværsdag" i tråd med folketrygdloven § 8-19 (2). En gradert sykemelding (legeerklæring) vil eventuelt kunne gi rett til sykepenger for deler av en arbeidsdag.

Flere av NHOs tariffavtaler gir likevel rett til lønnet permisjon for nødvendig tid og inntil 1 dags varighet i de tilfellene arbeidstaker må forlate arbeidsstedet grunnet egen sykdom. Dette omtales gjerne som "korte velferdspermisjoner" i tariffavtalen. Les mer om korte velferdspermisjoner. Selv om arbeidstaker i dette tilfelle ikke benytter en egenmelding, anbefales det at bedriften har retningslinjer for slikt fravær og at fraværet registreres.

Les mer om vilkårene for sykepenger