Innhold

Har arbeidstaker som behandles for barnløshet rett til sykepenger?

Spørsmål og svar, Sykefraværsoppfølging

Sykepenger ytes for arbeidstaker som er under behandling for barnløshet. Det forutsettes at det foreligger en sykmelding og det er selve behandlingen som berettiger til sykepenger.