Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Artikkel

    Nedbemanning – utvelgelse blant flere arbeidstakere

    Når en bedrift har besluttet å nedskalere staben, oppstår spørsmålet om hvilke ansatte som skal vurderes i en oppsigelsesprosess. Det må foretas et utvalg, basert på nærmere angitte kriterier.