Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Databehandleravtale

  En databehandler er en person eller virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige bedriften. Personvernforordningen krever at det foreligger en avtale mellom partene. Her kan du laste ned vår mal for databehandleravtale.

 2. Artikkel, Personvern og GDPR

  Berettiget interesse som behandlingsgrunnlag

  Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være at bedriften har en berettiget interesse i å behandle opplysningene.

 3. Artikkel, Personvern og GDPR

  Avtale som behandlingsgrunnlag

  Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være at det er nødvendig for bedriften for å oppfylle en avtale med den registrerte.

 4. Artikkel

  Arbeidsgivers adgang til endringer i arbeidsforholdet

  Har du som arbeidsgiver oversikt over hvilke regler som gjelder dersom du vil endre arbeidsoppgavene til en arbeidstaker, redusere arbeidstiden og/eller lønnen, eller flytte vedkommende til en annen avdeling i landet? Her får du en kort innføring i hva som kreves av deg som arbeidsgiver når du skal foreta endringer, herunder endringer som går ut over det du kan gjøre i kraft av styringsretten.

 5. Artikkel

  NHO Kurs: Offentlige anskaffelser

  Lær om de nye reglene i offentlige anskaffelser fra A til Å. Er du oppdragsgiver eller skal levere tilbud til det offentlige, må du kjenne regelverket.

 6. Artikkel

  NHO Kurs: Konflikthåndtering

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan. Dette kurset gjør deg tryggere på hvordan du unngår at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktiviteten.

 7. Artikkel

  NHO Kurs: AFP - hva er privat avtalefestet pensjon?

  Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

 8. Artikkel

  Advarsel i arbeidsforhold

  Advarsel er et virkemiddel arbeidsgiver kan benytte for å korrigere arbeidstakers uønskede adferd eller mangelfulle arbeidsutførelse. En advarsel vil kunne være et sentralt element ved en senere oppsigelsessak.