Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Diskriminering

    Vanlige arbeidssituasjoner der forskjellsbehandling skjer

    Mange mener at de er diskriminert på grunn av kjønn, ofte som følge av graviditet eller fødsel. Andre sentrale grunnlag for diskrimineringspåstander er religion, alder og funksjonsnedsettelse.

  2. Artikkel, Diskriminering

    Dette er diskriminering i arbeidslivet

    Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke at all forskjellsbehandling er usaklig.