Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

 2. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Ansettelse av utenlandske statsborgere

  Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap.

 3. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Innleie av utenlandsk arbeidskraft

  Innleid arbeidskraft trenger arbeids- og oppholdstillatelse. Men det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at alt er i orden - ikke innleier.