Innhold

Artikkelarkiv

 1. Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 2. Overtid: Hvor mye er tillatt?

  Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

 3. Artikkel

  Spar penger

  NHO er et stort innkjøpsfelleskap og kan tilby svært gode ordninger på pensjon, forsikring og en rekke varer og tjenester.

 4. Sertifisert opplæring og personlig sertifikat

  For noen typer av arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert instruktør eller også et eget, personlig sertifikat.

 5. Dokumentert sikkerhetsopplæring

  Basert på arbeidsgivers risikovurdering skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

 6. Krav til HMS-kurs for leder

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 7. Særregler i fiskeindustrien

  Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering, jf. permitteringslønnsloven § 1 (3). For fiskeindustribedrifter gjelder det således ingen lønnsplikt ved permitteringer etter denne loven.

 8. Arbeidsrelatert stress

  Psykososiale risikoer og arbeidsrelatert negativt stress er blant de største utfordringene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette har en betydelig innvirkning på helsetilstanden til enkeltpersoner og på organisasjoner og nasjonale økonomier.

 9. Når kan en vikar kreve å bli fast ansatt i stedet?

  I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i forskjellige vikariater. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

 10. Rett til redusert arbeidstid?

  En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid - av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller andre omsorgsoppgaver.