Innhold

Artikkelarkiv

 1. Ferieloven: Hvem bestemmer når ferien skal tas?

  Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.

 2. Feriepengene: Slik beregner du ansattes grunnlag

  Det er fire typer utbetalinger som ikke skal med i feriepengegrunnlaget.

 3. Artikkel

  Advokathjelp og rådgivning

  Medlemmene kan få hjelp til spørsmål om tariff, arbeidsrett, HMS og offentlige anskaffelser m.m.

 4. Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 5. Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 6. Overtid: Hvor mye er tillatt?

  Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

 7. Artikkel

  Spar penger

  NHO er et stort innkjøpsfelleskap og kan tilby svært gode ordninger på pensjon, forsikring og en rekke varer og tjenester.

 8. Sertifisert opplæring og personlig sertifikat

  For noen typer av arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert instruktør eller også et eget, personlig sertifikat.

 9. Dokumentert sikkerhetsopplæring

  Basert på arbeidsgivers risikovurdering skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

 10. Krav til HMS-kurs for leder

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.