Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Spørsmål 2

  ingress til spørsmål

 2. Artikkel, Spørsmål og svar

  Hva er lurt å tenke på i beredskapsarbeidet?

  All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss?

 3. Artikkel, Bedriftens sykefravær

  Hva koster sykefravær?

  En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010

 4. Artikkel

  Arbeidsgivere skal vurdere risiko ved alenearbeid

  Sørg for nødvendige rutiner og opplæring for å sikre arbeidstakere som jobber alene.

 5. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

 6. Artikkel, Lærlinger

  Derfor bør du ha lærlinger

  Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.

 7. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Ansettelse av utenlandske statsborgere

  Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap.

 8. Artikkel, Lærlinger

  Hvordan bli lærlingbedrift?

  Veiledning, tilskuddsordninger og Fylkeskommunens opplæringskontor.

 9. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Innleie av utenlandsk arbeidskraft

  Innleid arbeidskraft trenger arbeids- og oppholdstillatelse. Men det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at alt er i orden - ikke innleier.