Innhold

Dette er diskriminering i arbeidslivet

Artikkel, Diskriminering

To mannlige og en kvinnelig arbeidstaker diskuterer på et verksted. Foto.

Engineer Working With Apprentices On Factory Floor Lærling Fotograf: Monkey Business Images

Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke at all forskjellsbehandling er usaklig.

Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i Arbeidsmiljøloven kapittel 13, Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Tilgjengelighetsloven.

Usaklig forskjellsbehandling er forbudt enten det dreier seg om

 • kjønn
 • nasjonalt og etnisk opphav
 • religion og livssyn
 • hudfarge
 • politisk syn
 • medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon
 • seksuell orientering
 • nedsatt funksjonsevne
 • alder

Forbudet gjelder både direkte diskrimering av enkeltpersoner eller grupper, og såkalt indirekte diskriminering. Det vil si ordninger som gjelder for alle, men som i praksis bare rammer en gruppe. Et vanlig eksempel er arbeidsplasser som forbyr bruk av hodeplagg, og dermed i praksis utelukker kvinner som bruker hijab fra arbeidsoppgavene.

Det er imidlertid viktig å huske at det finnes mange tilfeller der det er saklig å forskjellsbehandle. Forskjellsbehandling er tillatt dersom den

 • har et saklig formål
 • er nødvendig for å nå formålet
 • ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles

Det er f.eks. ikke nødvendigvis usaklig å kreve at en bygningsarbeider er fysisk i stand til å klatre i stillaser. Derimot kan det etter omstendighetene være usaklig å vektlegge fysiske funksjonsnedsettelser dersom det dreier seg om en regnskapsjobb.

Det kan også være saklig å forskjellsbehandle på alder, om sikkerhetshensyn tilsier det, eller religion, dersom en spesifikk religion er særlig relevant i den aktuelle stillingen.

Den som blir utsatt for diskriminering kan kreve oppreisning etter Likestillingsloven eller Arbeidsmiljøloven,  og erstatning for økonomisk tap etter alminnelige erstatningsregler.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: