Innhold

Anskaffelsesskonferansen 2017

En mann i dress.

Vi takker for alle innspill vi har fått ved evalueringen av konferansen "Effekten av offentlige anskaffelser". Disse tar vi med oss videre til konferansen i 2018.

Anskaffelseskonferansen 2017

Del 1

  • Hva blir det gode innkjøp i fremtiden? Statssekretær Lars Jacob Hiim
  • Felles innkjøpsavtaler - forenkling eller sentralisering? Istad og Bottheim

Del 2

  • OECDs vurderinger av det norske anskaffelsessystemet - hvilke utfordringer står vi ovenfor? Dag Strømnes
  • Effekten av innovative anskaffelser - Harald Aas

Del 3