Innhold

Hva slags datadisiplin har de ansatte i din bedrift?

Nærbilde av hovedkort i datamaskin. Foto.

Her kan du laste ned NHOs forslag til instruks for datadisiplin. Den dekker bruk av datautstyr, nettverk og datasystemer - inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner.

Riktig bruk av passordbeskyttede systemer, utstyr og digitale verktøy er avgjørende for at bedriften skal være beskyttet mot misbruk eller uønsket spredning av sensitive opplysninger. I NHOs standardiserte datadisiplininstruks settes det opp regler som dekker de fleste bedrifters behov for å sikre systemene mot både internt og eksternt misbruk. For å kunne laste ned dokumentet, må du være innlogget som en medlemsbedrift i NHO-fellesskapet.

Datadisiplininstruks