Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tillitsvalgtes rett til innsyn i lønn ved lokale lønnsforhandlinger

Hvert år gjennomfører de fleste norske bedrifter lønnsreguleringer. For bedrifter med tariffavtale skjer reguleringen ofte dels på grunnlag av sentrale lønnsforhandlinger, og dels på grunnlag av lokale lønnsforhandlinger. For bedrifter som ikke har tariffavtale, vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal.

Fra tid til annen krever de tillitsvalgte innsyn i de ansattes lønnsopplysninger i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Har bedriften rett og/eller plikt til å utlevere slike personopplysninger til de tillitsvalgte? Denne artikkelen gir deg svaret på dette.


Har bedriften din tariffavtale eller ikke?

Vurderingen av den tillitsvalgtes rett til innsyn i den enkelte arbeidstakers lønn vil normalt være ulik avhengig av om bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke.

Bedriften har ikke tariffavtale

I private bedrifter anses opplysninger om lønn som et forhold alene mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte. Det finnes ingen generelle lovregler som forplikter bedriften til å utlevere lønnsopplysninger til de tillitsvalgte.

Tillitsvalgte har derfor i utgangspunktet ikke rett til innsyn i de ansattes lønnsopplysninger.

Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.

Bedriften har tariffavtale

Dersom bedriften har tariffavtale, kan bedriften være forpliktet til å utlevere lønnsopplysninger til de tillitsvalgte i tråd med bedriftens tariffavtale. Spørsmålet om bedriftens plikt til å utlevere lønnsopplysninger til de tillitsvalgte vil derfor i utgangspunktet være avhengig av om den aktuelle tariffavtale regulerer slik utlevering

Bedriften må samtidig være oppmerksom på at utleveringen av lønnsopplysninger vil være omfattet av personopplysningsregelverket (GDPR), og at man derfor må ha et bevisst forhold til hvilke personvernregler som gjelder.

Les mer om når utlevering av lønnsopplysninger er lovlig etter personopplysningsregelverket, og bedriftens plikter etter GDPR. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"