Innhold

Hvorfor gir EU regler om å beskytte personopplysninger?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Den europeiske menneskerettskonvensjon angir privatlivets fred som er menneskerett: "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."

En av EU-traktatene har en egen overordnet regel om personopplysninger: "Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om vedkommende selv."

Også den norske Grunnloven beskytter menneskerettigheter og privatlivets fred.

Disse prinsippene får ikke alltid så stor oppmerksomhet i Norge. Kanskje skyldes det at vi er vant til ganske stor åpenhet i Norge, om for eksempel personers adresse, telefonnummer og skatteforhold. Omfattende digitalisering har imidlertid ført til mye større muligheter til å hente inn og sammenstille opplysninger om enkeltpersoner, også over landegrenser. Og nettopp denne følelsen av å kunne bli overvåket er en av grunnene til at det gjelder egne regler.

Når EU gir regler i form av en forordning, er meningen at alle landene i EØS-området skal ha identiske regler. Reglene vil altså gjelder for norske bedrifter, enten de har virksomhet i Norge eller i EØS. På samme måte vil utenlandske bedrifter med virksomhet i Norge måtte etterleve reglene.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: