Innhold

Kan arbeidsgiver kontrollere bruken av sosiale medier?

Jente med mobiltelefon

I utgangspunktet må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg.

I utgangspunktet må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg etter de generelle 
reglene i Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven. Ytterpunktet kan 
være at arbeidsgiver har programvare som overvåker all bruk. Dette vil sjelden være berettiget. Men hvor går grensen mellom overvåking  og det å "følge med”? Arbeidsgiver kan selv bruke mediene, lese innlegg, være ”venn” etc. I og med at dette er handlinger arbeidsgiver kan gjøre uavhengig av sin arbeidsgiverrolle – dette er offentlig tilgjengelig  informasjon – må arbeidsgiver som hovedregel fritt kunne gjøre dette.  Settes dette i et system, kan imidlertid vurderingen bli en annen.