Innhold

Kan arbeidsgiver kontrollere bruken av sosiale medier?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Jente med mobiltelefon

Bruk av sosiale medier

I utgangspunktet må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg.

I utgangspunktet må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg etter de generelle 
reglene i Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven. Ytterpunktet kan 
være at arbeidsgiver har programvare som overvåker all bruk. Dette vil sjelden være berettiget. Men hvor går grensen mellom overvåking  og det å "følge med”? Arbeidsgiver kan selv bruke mediene, lese innlegg, være ”venn” etc. I og med at dette er handlinger arbeidsgiver kan gjøre uavhengig av sin arbeidsgiverrolle – dette er offentlig tilgjengelig  informasjon – må arbeidsgiver som hovedregel fritt kunne gjøre dette.  Settes dette i et system, kan imidlertid vurderingen bli en annen.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: