Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tilskudds- og finansieringsordninger for forskning, innovasjon og eksport

En lyspære som inneholder et blad.

Det finnes ulike tilskudds- og finansieringsordninger for forskning, innovasjon og eksport.

Nedenfor har vi samlet lenker til oppdatert informasjon fra ulike aktører i virkemiddelapparatet som gir støtte til blant annet næringsrettet forskning, innovasjon og eksport. Dette er ikke begrenset til koronatiltak, men dekker generelle tilskudds- og finansieringsordninger som skal stimulere næringslivet til forskning og utvikling (FoU), innovasjon og eksport. Vi anbefaler dere å ta kontakt med de kontaktpersonene dere finner i de enkelte utlysningene/regionene for råd og veiledning.

Det finnes en søkbar portal på Altinn med “alle” støtteordninger.

Oversikt over virkemiddelapparatets næringsrettede ordninger knyttet til forskning og innovasjon:

De norske virkemiddelaktørene kan også bistå i forberedelsene til å søke midler til internasjonale samarbeid. Bedrifter kan få støtte til prosjektetablering, konsulenthjelp og kurstilbud.

Kunnskap om immaterielle rettigheter IPR

Eksportfinansiering

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping. 

Man kan også få støtte gjennom Nordiska prosjektexportfonden (Nopef). Nopef jobber for å styrke den internasjonale konkurransekraften til nordiske små og mellomstore bedrifter (SMB) ved å gi støtte til demonstrasjonsprosjekter, å skalere opp driften eller øke veksten av nordiske grønne og bærekraftige løsninger på globale markeder.