Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tilskudds- og finansieringsordninger for forskning, innovasjon og eksport

En lyspære som inneholder et blad.

Det finnes ulike tilskudds- og finansieringsordninger for forskning, innovasjon og eksport.

Nedenfor har vi samlet lenker til oppdatert informasjon fra ulike aktører i virkemiddelapparatet som gir støtte til blant annet næringsrettet forskning, innovasjon og eksport. Dette er generelle tilskudds- og finansieringsordninger som skal stimulere næringslivet til forskning og utvikling (FoU), innovasjon og eksport. Vi anbefaler dere å ta kontakt med de kontaktpersonene dere finner i de enkelte utlysningene/regionene for råd og veiledning.

Det finnes også en søkbar portal på Altinn med “alle” støtteordninger.

Oversikt over virkemiddelapparatets næringsrettede ordninger knyttet til forskning og innovasjon:

  • SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning som skal motivere flere bedrifter til å forske og utvikle. Prosjektet må godkjennes av Norges forskningsråd. Hvis prosjektet blir godkjent, har bedriften rett til å søke om skattefradrag for 19% av sine kostnader til utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Søk tidlig! For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september, garanteres det at søknaden ferdigbehandles i løpet av inneværende år. 
  • Innovasjon Norge kan finansiere Innovasjonsprosjekter i bedrifter med ambisjoner om videreutvikling og vekst, med både tilskudd og lån. 
  • DOGA tilbyr både programmer og verktøy for designdrevet innovasjon, inkluderende design. Digitale verktøy er tilgjengelig på hjemmesiden.
  • Forskningsrådet støtter prosjekter i bedrifter som benytter FoU for å innovere. Både små, mellomstore og store bedrifter med planer om å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess kan søke om midler fra Forskningsrådet til sine FoU-prosjekter.
  • Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte fra Enova bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Les mer om klima og energisatsinger i industrien.

De norske virkemiddelaktørene kan også bistå i forberedelsene til å søke midler til internasjonale samarbeid. Bedrifter kan få støtte til prosjektetablering.

Kunnskap om immaterielle rettigheter IPR

Eksportfinansiering

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping. 

Man kan også få støtte gjennom Nordiska prosjektexportfonden (Nopef). Nopef jobber for å styrke den internasjonale konkurransekraften til nordiske små og mellomstore bedrifter (SMB) ved å gi støtte til demonstrasjonsprosjekter, å skalere opp driften eller øke veksten av nordiske grønne og bærekraftige løsninger på globale markeder. 

Nefco – the Nordic Green Bank. Nefco finansierer små og mellomstore bedrifter med løsninger som har positiv påvirkning på miljøet og klimaet. De tilbyr lån til markedsvilkår, egenkapitalfinansiering og økonomisk støtte til forstudier for internasjonalisering. Hvis bedriften din har en grønn løsning og dere planlegger å oppskalere og vokse på det globale markedet, bør du se nærmere på finansieringsmulighetene som finnes for nettopp dere.