Innhold

Foto: iStock

På denne siden vil du finne informasjon for bedrifter fra Regjeringen relatert til koronautbruddet. Informasjon om støtteordninger finner du her. Legg merke til at informasjonen desverre ikke nødvendigvis er oppdatert. 

I denne veilederen får du råd og tips til hvilke vurderinger du bør gjøre når du skal avgjøre hvilke forsikringer du bør ha.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions