Innhold

Krisepakker

Artikler knyttet til regjeringens krisepakker i forbindelse med korona-pandemien

 1. Artikkel

  Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

  Se kort hva ordninger for kompensasjon av tapt inntekt, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.

 2. Kompensasjon til foretak for tapt omsetning

  Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen både for bedrifter som er stengt av myndighetene, og øvrige foretak med betydelig inntektstap.

 3. Artikkel

  Statens obligasjonsfond - for større bedrifter

  Staten etablerte Statens obligasjonsfond 27. mars 2020. Fondet skal være utlåner i obligasjonslån. Obligasjonslån er et lån til én låntaker med flere långivere som hver låner ut en andel av det samlede lånet. Disse andelene – obligasjonene – kan omsettes.

 4. Statens garantiordning for lån til bedrifter

  Staten har laget en ordning som skal gjøre det enklere for bedrifter å få lån i banken. Kort sagt går ordningen ut på at staten dekker 90 prosent av det tap bankene eventuelt får, mens bankene selv taper de siste 10 prosentene.

 5. Artikkel

  Rekonstruksjon og gjeldsforhandling

  Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av korona (covid-19). Loven skal bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres. Nedenfor finner du svar på en rekke spørsmål om rekonstruksjon og gjeldsforhandling.

 6. Artikkel

  Flere skatte- og avgiftstiltak kan være aktuelle for din bedrift

  Regjeringen og Stortinget har vedtatt en rekke skatte- og avgiftstiltak i forbindelse med korona-pandemien. Nedenfor finner du en oversikt over tiltak som kan være aktuelle for din bedrift.

 7. Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

  27. mars la regjeringen frem en krisepakke som var særlig rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter.

Diverse

 1. Plikt til å ta imot kontanter

  Det er full avtalefrihet mellom en selger og en kjøper. Blir de ikke enige om for eksempel pris eller betalingsmåte, blir det ikke noen handel. Likevel finnes det noen regler som gir kunden rett til å betale med kontanter. Reglene er ikke alltid helt klare.

 2. Oppfinnelser i arbeidsforhold

  Oppfinnelser kan gi verdiskapning på arbeidsplassen. Gode prosedyrer knyttet til dette er viktig å ha for å sikre riktig plassering av eierskap til patenter og oppfinnerretten.

 3. Oppfinnelser på arbeidsplassen – har arbeidstaker krav på godtgjørelse for oppfinnelsen?

  Dersom en patenterbar oppfinnelse blir laget i forbindelse med et arbeidsforhold, kan arbeidstaker ha krav på kompensasjon.

 4. Skatteregler for gaver til ansatte

  Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?