Innhold

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Krisepakker

Informasjon om krisepakker i forbindelse med korona-pandemien

 1. korona

  Lønnstilskudd ved avbrutt permittering

  Staten har etablert en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

 2. Artikkel

  Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

  Se kort hva ordninger for kompensasjon av tapt inntekt, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.

 3. Kompensasjon til foretak for tapt omsetning

  Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen både for bedrifter som er stengt av myndighetene, og øvrige foretak med betydelig inntektstap.

 4. Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

  27. mars la regjeringen frem en krisepakke som var særlig rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter, og 29. mai fulgte regjeringen opp med nye tiltak.

 5. Artikkel

  Få støtte til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriften

  For å styrke bedriftens konkurransekraft, omstilling og verdiskaping under og etter koronakrisen, kan bedriften få støtte til innovasjonsprosjekter.

 6. Artikkel

  Kan jeg søke om offentlig støtte i lys av koronautbruddet?

  Utbruddet av covid-19 har svært store konsekvenser for norsk næringsliv. Regjeringen har lansert en rekke konkrete tiltak i form av krisepakker for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet ellers.

Drift og kontrakter

 1. Plikt til å ta imot kontanter

  Det er full avtalefrihet mellom en selger og en kjøper. Blir de ikke enige om for eksempel pris eller betalingsmåte, blir det ikke noen handel. Likevel finnes det noen regler som gir kunden rett til å betale med kontanter. Reglene er ikke alltid helt klare.

 2. Artikkel

  Intensjonsavtaler

  En intensjonsavtale er normalt en avtale om at man vurderer å inngå en endelig avtale på et senere tidspunkt.

 3. Artikkel Korona

  Korona og kontrakter

  Utbruddet av koronaviruset kan gjøre at bedriften din ikke mottar varer eller tjenester som er bestilt. Det kan også gjøre at bedriften selv ikke kan levere varer eller tjenester som er solgt. I denne artikkelen får du en kort oversikt over reglene som gjelder, og noen praktiske tips.

I denne veilederen får du råd og tips til hvilke vurderinger du bør gjøre når du skal avgjøre hvilke forsikringer du bør ha.