Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Konkurskarantene

Konkurskarantene betyr at en person i en periode på to år ikke kan ha verv som styremedlem eller daglig leder i aksjeselskap, næringsdrivende stiftelser og en del andre selskapsformer. Forbudet gjelder også for "reelle" verv, det vil si at personen utøver slike verve uten å være formelt registrert i Foretaksregisteret.

Det er domstolen som behandler konkursboet som kan ilegge konkurskarantene hvis:

  • personen med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen, eller
  • personen kan antas – på grunn av uforsvarlig forretningsførsel – å være uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder (administrerende direktør) i et slikt selskap

Man kan søke på navn eller fødselsnummer i Brønnøysundregistrene for å finne personer som er ilagt konkurskarantene.