Innhold

HMS-maler

Her finner du alle maler og dokumenter som er lagt ut under HMS-kapitelet i Arbinn. Unntak er maler for sykefravær, som finnes på egen side under Sykefraværsoppfølging.

NHOs digitale HMS-håndbok gir en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av.

Digitalt verktøy for styring av HMS-risiko. Gratis for NHO-medlemmer.

Eldre maler

Maler som er erstattet av digitale verktøy

  • NHOs mal for risikovurdering og handlingsplan

    Skjema for risikovurdering og handlingsplan i excel. Dokumentet må lastes ned og lagres lokalt.

  • NHOs HMS-håndbok

    En enkel HMS-håndbok i excel. Boken kan fylles ut og lagres som bedriftens egen HMS-håndbok.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.