Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Fakta om arbeidsmiljø og sikkerhet

Her finner du tall og fakta om arbeidsmiljøet i Norge, samt fakta om sikkerhet og sykefraværstall.

Faktabok om arbeidsmiljø og helse

Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir på bakgrunn av nasjonale datakilder et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet.

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø / NOA

Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse NOA systematiserer, produserer og formidler kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Dette bidrar til å styrke den forebyggende innsatsen mot arbeidsrelaterte skader, sykdom, tidlig død og mot frafall gjennom sykefravær og uføretrygding.

Her er det mulig å søke opp fakta om egen bransje, risikofaktorer mm.

Mørketallsundersøkelsen

Næringslivets sikkerhetsråd (nsr-org.no) kartlegger hvert andre år sikkerhetstilstanden hos over 1500 virksomheter i privat og offentlig sektor. Mørketallsundersøkelsen gir et unikt innblikk i norske virksomheters holdninger knyttet til digital sikkerhet, kunnskap, utfordringer, erfaringer, strategier og tiltak knyttet til risikovurdering, forståelse, forebygging og beredskap.

Last ned rapporten Mørketallsundersøkelsen her