Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Isbrevandring. Foto.

Basert på arbeidsgivers risikovurdering skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

Kravet innebærer at arbeidstakeren skal få praktisk og teoretisk opplæring slik at han har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret.

Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent. Med en kompetent person menes en som er en habil bruker av arbeidsutstyret, og som også kan det aktuelle pensumet, dvs. at instruktørens kompetanse kan dokumenteres. 

Eksempler på utstyr som kan være omfattet av et slikt opplæringskrav kan være:

- arbeidsutstyr for hengende last (f.eks. motorløfter, billøfter)
- høytrykkspyleutstyr
- krokløftere
- sveiseutstyr

Det må også lages skriftlig dokumentasjon på at det er gitt teoretisk og praktisk opplæring om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområder, samt vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Opplæringen skal gi kunnskap om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrift og bruksanvisning. Dokumentasjonen bør oppbevares i HMS-systemet.