Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Opplæringskrav som gjelder "alle" ansatte

Lærer og to elever i et verksted. Foto.

Noen opplæringsområder gjelder alle uansett bransje. I tillegg er det en rekke områder hvor arbeidsgiver er pålagt å tilpasse opplæring basert på risiko.

Følgende områder krever opplæring av alle ansatte:

  • Opplæring i brann- og rømningsveier
  • Opplæring i bruk av arbeidsutstyr
  • Opplæring i bedriftens styringssystemer: HMS-håndbok, avvikssystem, personalhåndbok, mm.

Følgende områder må ha tilpasset opplæring basert på risikovurdering:

  • Opplæring i bruk av personlig verneutstyr
  • Opplæring i førstehjelp: Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skal  arbeidsplassen ha førstehjelpere (og tilpasset førstehjelpsutstyr) med opplæring. Antall skal være tilpasset virksomhetens størrelse og risiko. Opplæringen bør oppdateres hvert  1,5 år -2 år.
  • Opplæring i hvilken risiko man utsetter seg for, og hvordan man skal redusere risiko. Dette gjelder alle typer risiko som kan oppstå under arbeidet: bruk av maskiner, utstyr, fare ved kjemikalier i bruk, eksponering for støy mm.
  • Opplæring i bruk av systemer, f.eks. hvordan finne frem i stoffkartotek, hvordan man registrerer avvik og andre relevante styringssystemer.

 Dokumentert sikkerhetsopplæring av kvalifisert instruktør:

I noen tilfeller vil arbeidsgivers risikovurdering avdekke at det er nødvendig med sikkerhetsopplæring av kvalifisert instruktør. Du kan lese mer om dette her.