Innhold

Er det lovpålagt å ha sertifikat i varme arbeider?

Ikke direkte, men det er et lovkrav å risikovurdere varmt arbeid, og gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko. (Forskrift om utførelse av arbeid). Kravet om sertifikat er en del av Sikkerhetsforskriften, som ofte legges til grunn ved utforming av forsikringsbetingelser. Det er dermed forsikringsselskapet ditt som evt. stiller krav om sertifikat. Brannvesenet har også hjemmel for å pålegge bedriften å gjennomføre opplæring i brannforebyggende arbeid, basert på risiko.