Innhold

Bruk bedriftshelsetjenesten riktig

Foto. Møte mellom kollegaer.

Mange bransjer er pålagt å ha tilknytting til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Mange er usikker på hva som egentlig er hensikten med BHT-ordningen, og hvordan man best kan sikre god bistand til det forebyggende HMS-arbeidet. Flere undersøkelser viser også at bedrifter ofte etterspør tjenester som ikke faller inn under den opprinnelige hensikten med BHT. 

NHO har utarbeidet en veiledere som medlemsbedrifter kan bruke både for å evaluere eksisterende avtale og for å inngå ny avtale. Hensikten er at bedriften skal avtale kjøp av tjenester som er relevant for bedriften og gir god uttelling både i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og økonomisk. Veilederen inneholder blant annet sjekkliste over relevante oppgaver for BHT, samt liste for bestilling av relevante helseundersøkelser.

Må min bedrift ha bedriftshelsetjeneste?

Veilederen kan lastes ned her.

Mer om BHT og andre roller i HMS-arbeidet.