Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeid utført av ungdom

ungdomsgjeng

Det er egne krav til risikovurdering ved arbeid av barn under 18 år.

Når barn under 18 år skal benyttes i arbeid skal arbeidsgiver foreta en særskilt vurdering av den risikoen de kan utsettes for før arbeidet igangsettes.

Utgangspunktet for denne vurderingen skal være at arbeidet som utføres må ikke være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.

Arbeidsgiver må foreta en konkret risikovurdering av bl.a.:

  • Arbeidsplassen, arbeidsutstyr og maskiner
  • Eventuelle uheldige psykiske belastninger som arbeidet kan medføre
  • Arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet

I tillegg må arbeidsgiver vurdere hvilken opplæring og introduksjon til arbeidet som er nødvendig ut fra manglende arbeidserfaring, eksisterende risiko og/eller at de ikke er fullt utviklet.

Reglene for arbeidstid, fritid og pauser for barn og ungdom er også et viktig element når man ansetter arbeidstakere under 18 år, se Arbeidsmiljølovens Kap 11.

Forskriften "Organisering, ledelse og medvirkning" § 12-6 regulerer typer arbeid som arbeidstakere under 18 år ikke skal utføre.