Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Godt arbeidsmiljø er god butikk

Mann med skjegg som ler

Godt arbeidsmiljø bidrar til økt produktivitet og lønnsomhet.

Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en god investering hvis det gjøres på riktig måte.

Det finnes etter hvert ganske god kunnskap om viktige arbeidsmiljøfaktorer som kan utgjøre en risiko for uhelse og arbeidsrelatert sykefravær, og tilsvarende om hva som skal til for å forebygge disse eller fremme god helse og jobbengasjement. 

Arbeidsplassen er først og fremst en arena for verdiskapning:

For å få god effekt av arbeidsmiljøtiltak, må man se på hvordan man kan optimalisere arbeidets organisering og innretning for å fremme både produksjonen og den enkeltes arbeidsforhold og –innhold, slik at man i sum oppnår gode synergier.

Arbeidsmiljøfaktorer arbeidsgiver kan påvirke, og som har dokumentert effekt: 
  • Reduksjon av rollekonflikter
  • Samspill mellom krav og kontroll
  • Sosial støtte fra leder
  • Samspill innsats og belønning
  • Rettferdig ledelse
  • Bemyndigende ledelse
  • Kultur, klima og jobbengasjement
  • Tilpassede arbeidstidsforhold
  • Forebygging av mekaniske, fysiske, kjemiske og biologiske eksponeringer der det er aktuelt

Kilde: STAMILes mer

Hva skal til for at arbeidsmiljø skal fremme produktivitet
Gå til forsiden