Innhold

Arbeidsrelatert stress

Psykososiale risikoer og arbeidsrelatert negativt stress er blant de største utfordringene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette har en betydelig innvirkning på helsetilstanden til enkeltpersoner og på organisasjoner og nasjonale økonomier.

Mange forhold i privatlivet kan naturligvis også påvirke opplevelsen av stress for enkeltansatte, men det er forholdene på arbeidsplassen som bedriftene først og fremst kan gjøre noe med. Alle oppfordres til å jobbe for å forebygge og håndtere uheldig stress på arbeidsplassen.

Forebygging og håndtering av arbeidsrelatert stress leder til:
  • en sunnere og mer produktiv arbeidsstyrke
  • lavere sykefravær
  • reduserte skade- og ulykkestall
  • bidrar til at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid

Dette vil til sammen bidra til høyere produktivitet og bedre lønnsomhet for bedriften.


To typer stress

Stress handler om hvordan vi reagerer på det som skjer rundt oss. Det er viktig å skille mellom to typer stress: det kortvarige, som er normalt og nyttig, og det langvarige, som er skadelig for helsen. Det kortvarige, akutte stresset er en naturlig reaksjon på en hendelse, f.eks. et forsinket fly eller en frist som nærmer seg. Stresset skjerper sansene våre og setter oss i stand til å handle raskt. Selv om det kan være ubehagelig mens det står på, varer det bare en kort stund. Etterpå kan kroppen slappe av igjen. Flyet letter og rapporten blir levert før fristen.

Det langvarige stresset oppstår når situasjoner og hendelser som stresser oss ikke forsvinner. I stedet gjør det livet vanskelig i uker, måneder og år. Denne typen stress sliter oss ut og er skadelig. Det er det langvarige stresset vi må gjøre noe med.

Vi reagerer ulikt på stress

Alle reagerer ulikt på stressende hendelser. F.eks. kan noen ansatte oppleve en omstilling som veldig stressende, mens andre gleder seg til å møte nye utfordringer. Det er altså hver enkelts opplevelse av en situasjon, ikke bare situasjonen i seg selv, som utløser stressreaksjoner. Det er i dag bred enighet om at stress oppstår i relasjonen mellom individ og omgivelser. Derfor er stress en utfordring som hele arbeidsplassen må jobbe med.