Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Veileder for ledere som får varsel om mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen
 2. Definisjoner
 3. Hvordan bør arbeidsgiver gå frem ved en større konfliktsak?
 4. A. Registrere saken
 5. B. Saksbehandler
 6. C. Informasjon til arbeidstaker
 7. D. Undersøke saken
 8. E. Konklusjon
 9. F. Informere partene
 10. G. Iverksette eventuelle tiltak
 11. H. Oppfølging og ivaretakelse
 12. Problemstillinger som kan oppstå ifm. med en konfliktsak
 13. Aktuelle rettskilder

Veileder for ledere som får varsel om mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen

Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden. Når en leder mottar en en klage eller et varsel om en konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden, er det viktig at dette håndteres på riktig måte. Denne veilederen er tenkt å være en retningslinje for saksbehandling av større konfliktsaker.

En bør alltid forsøke å ta tak i slike saker tidlig før de eskalerer og blir større og mer alvorlige. I en tidlig fase kan tilfeller håndteres ved dialog ved at misforståelser oppklares mv. Ved mer alvorlige tilfeller har arbeidsgiver en plikt til å håndtere, og som stiller krav til grundig og skriftlig saksbehandling.

I en konfliktsak må arbeidsgiver vurdere bl.a. å ta stilling til:

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"