Innhold

Konflikter og trakassering på arbeidsplassen

Hva er seksuell trakassering og hvilke krav stilles til arbeidsgiver? Hvordan håndterer man konflikter på arbeidsplassen? Hvilke rutiner bør en arbeidsplass ha?

  1. Hva er seksuell trakassering?

    Hvor går grensen for hva som er straffbart og hva som kan få arbeidsrettslige konsekvenser? Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

  2. Handlingsprogram mot trakassering og konflikter i bedriften

    Bedriften bør ha rutiner for håndtering av konflikter, trakassering/seksuell trakassering og utilbørlig opptreden.

  3. Veileder for ledere som får varsel om  mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen

    Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden.