Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Når er trakassering straffbart?

Dommerklubbe og vekt for å symbolisere rett

Foto: Pixabay

Enkelte tilfeller av seksuell trakassering kan også rammes av bestemmelser i straffeloven. Dette gjelder også utenom de åpenbare tilfellene, som voldtekt og voldtektsforsøk.

Personer som i kraft av sin stilling har et særlig maktforhold eller er i et særlig tillitsforhold med noen, og som misbruker denne posisjonen til å oppnå seksuell omgang kan bli rammet av straffelovens § 295, som har en strafferamme på 6 år. Dette gjelder for eksempel leger, psykologer, sjelesørgere og ansatte i helseinstitusjoner, men kan også ramme trenere i barne- og ungdomsidretten, kjørelærere og andre med lignende posisjoner.

Videre er seksuell handling med noen som ikke har samtykket, omfattet av en strafferamme på 1 år eller bøter, jf. Straffeloven § 297. Dette omfatter blant annet uønsket berøring av kjønnsorganer. Straffebudet kan komme til anvendelse både på berøring innenfor og utenfor klærne. Samme strafferamme gjelder etter straffelovens § 298, som angår seksuelt krenkende adferd på offentlig sted eller uten samtykke. Denne bestemmelsen vil typisk omfatte blotting, eller andre seksuelle handlinger som ikke omfatter berøring, men har i den senere tid også blitt brukt på spredning av nakenbilder o.l.

Denne oversikten er ikke uttømmende, men er ment å øke bevisstheten rundt at tilfeller av seksuell trakassering også kan være straffbare.