Innhold

Bedriften min er liten eller mellomstor, er det noe spesielt jeg bør tenke på?

Alle virksomheter vil ha utbytte av å jobbe rusforebyggende. I en mindre bedrift blir man nesten som en familie, noe som kan gjøre at man kan vegre seg for å handle. Akan-modellen er fleksibel og passer like godt i små og mellomstore bedrifter som i store virksomheter. 

Les mer om AKAN-modellen hos akan.no.