Innhold

Hva gjør jeg når pengespill går ut over jobben?

Pengespillavhengighet er en diagnose som kan gi store konsekvenser både for den det gjelder og for vedkommendes jobbprestasjoner. Arbeidsplassen kan være en viktig arena for tidligere å oppdage pengespillavhengighet. 

Arbeidsplassen kan også være en viktig medspiller for å rydde opp i økonomiske forhold, for eksempel ved å lage avtaler om trekk i lønn mv. der det er nødvendig.

Se mer om pengespill og behandling hos Akan.