Innhold

Kan jeg kreve testing av en ansatt ved mistanke om rus?

I norsk lovgivning står ansattes personvern høyt, og arbeidsgivers anledning til å forlange rusmiddeltesting av ansatte er svært begrenset. Rusmiddeltesting som kontrolltiltak er beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 9, og krever hjemmel i lov for å kunne gjennomføres i en virksomhet. Rusmiddeltester som del av et behandlingsopplegg kan gjennomføres dersom begge parter er enige om det. 

Hovedprinsippet er at det skal etableres et avtalt regime for testing. For noen yrkesgrupper med pliktmessig avhold er det egne forskrifter om prøvetaking.

Det er viktig å sette seg godt inn i regelverk og rammer før man vurderer slik testing.

Du kan lese mer om rusmiddeltesting på Akan.

Se også Arbinn om innføring av kontrolltiltak.