Innhold

Hva er eksponeringsregister?

Eksponeringsregister er et register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold i arbeidssituasjonen. Det er arbeidsgiver som skal føre register over mulig eksponering, og kravet gjelder følgende forhold:

  • Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly 
  • Register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber
  • Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer
  • Register over arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling
  • Register over arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid
  • Arbeid av barn og unge