Innhold

Må vi ha hele sikkerhetsdatabladet i papirform, eller kan vi benytte verneblader?

Spørsmål og svar, Kjemisk og biologisk eksponering

I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, § 2-2 skal "Stoffkartoteket ... være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet. Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig."

Det er vår oppfatning at et verneblad gir mer kortfattet og lett forståelig informasjon til de ansatte. Det er også er enklere å finne frem til riktig verneblad dersom det oppstår en situasjon som gjør det nødvendig å ta med informasjon til lege el. Samtidig er det nødvendig å ha all informasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig i virksomheten, f.eks. til bruk ved risiko- og substitusjonsvurderinger.

Vår erfaring tilsier at det er opp til Arbeidstilsynets vurdering i hvert enkelt tilfelle om man er villig til å godta papirutgave av stoffkartotek bestående av verneblader/kortversjon av sikkerhetsdatablader når bedriften ellers benytter elektronisk stoffkartotek. Vår anbefaling er at man må ta en selvstendig vurdering av hva som er den beste måten å sørge for god, lettfattelig informasjon til de ansatte i den enkelte virksomhet, og samtidig sørge for at man har all informasjon tilgjengelig.