Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvilke yrker er særlig utsatt for vibrasjoner?

Hånd- og armvibrasjoner:

 • mekaniker, sveiser, plate- og verkstedsarbeider
 • tømrer, trearbeider
 • vei-, anleggs-, stein- og murerarbeider
 • rørlegger

Helkroppsvibrasjoner:

 • sjømenn
 • flyger, sjåfør, truckfører
 • landbruk
 • fiske og fiskeoppdrett
 • vei-, anleggs-, stein- og murerarbeider
  (kilde: Arbeidstilsynet)

Hva menes med hånd- og armvibrasjoner?

Med hånd- og armvibrasjoner menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og arm.

Med vibrasjon forstås vanligvis at en gjenstand beveger seg omkring en "hvileposisjon" (f.eks. strengen på en gitar). I arbeidslivet kan den vibrerende gjenstanden f.eks. være håndtaket på en drill eller et ratt. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. (Kilde: Arbeidstilsynet).

Hva kan forebygge og evt. forsterke hånd- og armvibrasjoner?

Forhold som kan redusere hånd- og armvibrasjoner

 • bruke lavvibrerende arbeidsutstyr - dette vil som oftest ha større effekt enn å redusere eksponeringstid
 • redusere eksponeringstid
 • alternative arbeidsmetoder og/eller verktøy
 • forbedret arbeidsteknikk, f.eks. unngå å bruke mer kraft enn nødvendig
 • vibrasjonsdempende hansker

Forhold som kan forsterke hånd- og armvibrasjoner

 • manglende vedlikehold av arbeidsutstyret
 • manglende kunnskap, f.eks. ved innkjøp av utstyr
 • eksponeringstid (hvor lenge man er utsatt)
 • ledd i uheldig stilling
 • kraftbruk (tyngden på verktøyet eller kraft brukt til å utføre oppgaven)
 • kulde og fuktighet
 • røyking (nikotin)
 • medisiner (f.eks. enkelte blodtrykksenkende medikamenter) og visse sykdommer. (Kilde: Arbeidstilsynet)

Hvilke helseskader kan man få av hånd- og armvibrasjoner?

Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver og muskler. Symptomer kan være ”hvite fingre” (Raynauds fenomen), smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse.

Hva er helkroppsvibrasjoner?

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen fra kjøretøy, underlag eller maskiner. Man kan eksponeres for helkroppsvibrasjoner både stående, sittende eller liggende. Dette kan skje f.eks. i et kjøretøy, med lufttransport eller i båt. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. (kilde: Arbeidstilsynet)

Hvilke forhold kan forsterke eller dempe helkroppsvibrasjoner?

Forhold som kan redusere helkroppsvibrasjoner:

 • Vibrasjonsdempende førerhytte og/eller førerstol
 • dekk og hjul tilpasset underlaget
 • redusere eksponeringstid, f.eks. med variasjon i arbeidsoppgaver
 • lavere kjørehastighet
 • jevnt kjøreunderlag
 • vedlikehold av maskin

Forhold som kan forsterke helkroppsvibrasjoner

 • ujevnt (kjøre-)underlag
 • dårlig vedlikehold av utstyr
 • manglende kunnskap, f.eks. ved innkjøp av utstyr
 • mangelfull opplæring

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Hvilke helseplager kan helkroppsvibrasjoner medføre?

Helkroppsvibrasjoner kan medføre en helse- og sikkerhetsrisiko. Langsomme svingninger kan gi sjøsyke eller kjøresyke. Andre helseplager kan f.eks. være smerter i rygg, nakke og skulderparti. Varige skader er imidlertid uvanlig.

Man bør vurdere om personer med nevropati, f.eks. hos diabetikere eller personer med Raynauds fenomen, skal utsettes for helkroppsvibrasjon. Gravide bør ikke eksponeres for helkroppsvibrasjoner i arbeidet. (Kilde: Arbeidstilsynet).

Hva må jeg som arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver må tilby eksponerte arbeidstakere helseundersøkelse hos lege - f.eks. ved virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Det kan være nødvendig å omplassere arbeidstakere av helsemessige grunner.

Vibrasjoner kan også innebære en sikkerhetsrisiko. Man bør vurdere om personer med nevropati, f.eks. hos diabetikere eller personer med Raynauds fenomen, skal utsettes for helkroppsvibrasjon. Gravide bør ikke eksponeres for helkroppsvibrasjoner i arbeidet.