Innhold

Hva må jeg som arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver må tilby eksponerte arbeidstakere helseundersøkelse hos lege - f.eks. ved virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Det kan være nødvendig å omplassere arbeidstakere av helsemessige grunner.

Vibrasjoner kan også innebære en sikkerhetsrisiko. Man bør vurdere om personer med nevropati, f.eks. hos diabetikere eller personer med Raynauds fenomen, skal utsettes for helkroppsvibrasjon. Gravide bør ikke eksponeres for helkroppsvibrasjoner i arbeidet.